Zwroty

Aby zapoznać się szczegółowo z zasadami zwrotów, proszę zapoznaj się z paragrafem 9 regulaminu sklepu:

9.1. Konsumentowi, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Barbara Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów lub elektronicznie wysyłając je na adres sklep@wielkizachwyt.pl

9.2. W przypadku Konsumenta termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło wydanie rzeczy będącej przedmiotem Umowy temu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie, a jeżeli Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a jeśli Zamówienie dotyczy regularnego dostarczania rzeczy przez czas oznaczony – od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. W przypadkach, w których Umowa dotyczy usług, termin 14 dni liczy się od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o prawach konsumenta.

9.3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. W pozostałych przypadkach dotyczących treści cyfrowych, Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

9.4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Wielki Zachwyt, Barbara Zamożniewicz, Sielec 27, 28-200 Staszów.

9.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

9.7. Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zakupu udziału w wydarzeniu (na podstawie biletu/wejściówki) jeżeli termin wydarzenia, którego dotyczy zakupiony wstęp został oznaczony. W pozostałych przypadkach Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych powyżej z nieuwzględnieniem przepisów ustawy o prawach konsumenta.

Zapisz się na newsletter

Please wait...

Dziękujemy za zapis do newslettera!

Wielki Zachwyt © 2023. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: ArkonDesign.

Sklep Bestsellery Ukryj panel